– å spare penger gjør deg ikke rik, men det hjelper

– STØTTE TIL TANNBEHANDLING

Å utsette tannlegebesøket gjør regningene høyere

Tennene er viktig og ikke minst dyre å få stelt hos tannlegen. I en del tilfeller kan du også få støtte til tannbehandling. Sjekk om du har krav på støtte eller refusjon fra folketrygden.

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak hvis du har dårlig råd, visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor kan ha rett på støtte fra Helfo.

Hvis du har problemer med å betale regningen, kan du høre med tannlegen din om det er mulig å lage en behandlingsplan med nedbetalingsavtale. Hvis du ikke har krav på støtte fra Helfo til tannbehandling, og du heller ikke har økonomi til å få laget en nedbetalingsavtale, kan du søke NAV om å få dekket disse utgiftene helt eller delvis.

På Helsedirektoratets hjemmesider har de ført opp 15 tilstander som kan gi krav på støtte.

 • Tilstand 1: Sjelden medisinsk tilstand (SMT)
 • Tilstand 2: Leppe-kjeve-ganespalte
 • Tilstand 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • Tilstand 4: Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 • Tilstand 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Tilstand 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Tilstand 7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Tilstand 8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Tilstand 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 • Tilstand 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Tilstand 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • Tilstand 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tilstand 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Tilstand 14: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
 • Tilstand 15: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

Du kan lese mer om egenandeler og betaling for helse- og tannlegetjenester på helsenorge.no.

Forbrukerrådet har åpnet en internettside som gir deg en oversikt over prisene hos din nærmeste tannlege. Nettstedet heter hvakostertannlegen.no. Tannlegene rapporterer prisene sine inn her, og med bakgrunn i disse tallene får man priser for kommuner over hele landet. Tannlegene har opplysningsplikt på de utvalgte prispakkene som vises på hvakostertannlegen.no.